1, 10-Fenantrolin

(o-fenantrolin), f la sem, pravijo. 180, 2; impotenten. kristali; tal. 117 0 C (monohidrat, tal 100-103 0 C ..); sol. v etanolu, kloroformu, acetonu in to-tachu, slabo topnost. v vodi (100 g H 2 O sol. 0, 3 g FA) in dietil etra.

Sprejmi F. medsebojno. o-fenilendiamin z glicerolom v prisotnosti. H 2 SO 4 , in kot 2 O 5 .

F-analit. reagent. Uporablja se za fotometrično. določanje Fe (II) (mejo detekcije 0, 13-0, 15 ug / ml), z na krožni tvori sol. v vodi je povezan. rdeče-ly ž II [rdeča barva postane modra z učinkovanjem p-D v kompleksu Ce (IV) soli]. Intenzivnost barve p-PA kompleks je direktno proporcionalna koncentraciji Fe (II) in je neodvisna od pH vrednostjo v območju od 2 do 9 (pri 490 l HM e l 1, 06

Kemijsko Enciklopedija -. M. ...: - Sovjetska enciklopedija, Ed IL Knunyants 1988.