1, 4-Benzodiazepin

. V brezplačno. obrazec ni označen. Iz derivatov naib. Študirali smo 1,2-dihidro-l, 4-benzodiazepin-2 (3H) -one z aromatsko kislino. nadomestijo na položaju 5 (formula I), ki niso topnost. v vodi, dobri rasstv. v aprotičnih operaterjih. Slabo osnovno sv-ti. Nitrirano v položaj 7 in če je zasedeno - pri meta- položaju fenilnega substituenta. Nadalje nitriranje v legi 9. halogeniranjem pod C1 2 (v prisotnosti. FeCl 3 ), NaOCl, ali N-bromosukcinimid, je oz. v položaju 7, 1 ali 3. ukrep NH 2 C1 aminiranje zgodi pri legi 1. alkiliranju in alkoksiliranja v položajih 1 in 4, vsaj - v 3. Hidroliza pogosto spremljajo premestitve, npr. peroksikisline in H


2 R 2 oksidiran atom N na poziciji 4 kisikovega atoma karbonilno skupino zlahka zamenja z žveplom, ki se uporablja za sintezo derivatov s kondenzirani heterociklov, npr. : 1, 2-dihidro-1,4-benzodiazepin-2 (3H) -on m. z oksidacijo pripravimo aminometilindol

Te spojine, kakor tudi 2-amino-3H-1, 4-benzodiazepin smo pripravili iz N-okside 2-hlormetilhinazolinov

Sinteza 1, 2-dihidro-3H-1, na osnovi 4-benzodiazepini preoblikovati. aromatičen. Amino ketoni:

Derivati ​​1, 4-B. , npr. diazepam, oksazepam, klordiazepoksid, - pomirjevala.

Lit. :

Bogatsky AV, Andronati SA, Golovenko N. Ya., Tranquilizers.1,4-benzidiazepini in sorodne strukture, K., 1980, 999. R. Skvarchenko. Kemijska enciklopedija. - M .: Sovjetska enciklopedija. Ed. I. L. Knunyants. 1988.