2, 7 DIHLORHROMOTROPOVAYA ACID

(3, 6-dikloro-4, 5-dihidroksi-2, 7-naftalendisulfonske, DHHK) mol. m 469, 18; impotenten. kristali; sol. v vodi, slabo - v etanolu, dietiletru, acetonu. Odporen na delovanje oksidantov, če so shranjeni v trdni obliki in v p-rach.


V vodnem mediju p K a 3, 12 (20 ° C). V absorpcijskem spektru l max 360 nm (pri pH 2). DXXK oblikuje obarvane kompleksne spojine. s Ti (IV), Fe (III), U (VI), V (V), Mo (VI), Hg (II), W (VI), Nb (V). Conn. Ce (IV), Mn (VII) in Cr (VI) oksidirajo DCXK. Uporablja se kot reagent za fotometrično. določanje Ti (IV) in Fe (III) v prisotnosti Fe (II). Pri pH 2 kompleks 1: 3 Ti ima kompleks kompleksa Fe (III) 1: 3 s sestavo 1: 1 - l max 760 nm, npr 760 1, 35. 10 3 . V. M. Dzomko. Kemijska enciklopedija. - M .: Sovjetska enciklopedija. Ed. I. L. Knunyants. 1988.