2-Metil-5-vinil piridin

(MVP), pravijo. 119, 17; impotenten. tekočina z ostrim vonjem; tal. N12, 36 ° C, b. 187 ° C / 155 mm Hg. Art. , nad 163 ° C zavre s razgradnjo in polimerizacijo; slabo topnost. v vodi, dobro v etanolu, dietiletru, kloroformu; z vodo tvori azeotropno zmes (bp 99, 0 ° C, 6,4% FPP). V kislem mediju se dimerizira v mešanico piridil tetrahidrokinolinov in izokinolinov. Pritrdi vzdolž dvojne vezi vinilnih skupin alkil halidov, halogenov itd. V prisotnosti. Na ali NaH v mediju DMSO. z aromatičnimi. indole in amini, da se tvori N-2- (6-metil-3-piridil) etil derivat (p-vanje se uporablja za sintezo antihistaminik Dimebon). Iz drugih razlogov si oglejte članek. Vinil-piridini.

The Prom-sti IMP običajno dobimo z dehidrogenacijo 2-metil-5-etilpiridina v zmesi z vodno paro (razmerje CPP: vodna para od 1: 12 do 1: 20), v prisotnosti. železov oksid mačka. pri 575-600 ° C, stranski proizvodi - 3-vinilpiridin, 2, 5-lutidina, pikolinov, piridina. Proizvodnja profitnega centra je 70-75%. Lab. Sinteza: segrevanje 5- (1-hidroksi-etil) -2-metilpiridin s KHSO 4 pri 230 ° C ali s Ca (HSO 4 ) 2 na 450 ° C

kopolimer MWP za proizvodnjo krav vinil piridina, vmesno. proizvod v sintezi zdravila. priprava di-mebona. Vdihavanje MAP hlapov povzroča glavobole, motnje spanja in biohim. krvne slike, pridobivanje kožnega dermatitisa. LD 50 1, 5 g / kg (podgane, i.p.), MPC 2 mg / m 3 .

Svetovna proizvodnja profitnega centra pribl. 100 tisoč ton / leto.

Lit. : MI Farberov, "J. Prikl. Khimii", 196. 1, v. 34, v. 3, str. 632-40; Kotelnikov, G. R. [in drugi], v zbirki. : Raziskave in razvoj tehnologije za proizvodnjo monomerov in sintetičnih gume, 4, Moskva, 1981, str. 103-06; Bova LM, "Kemijska industrija v tujini", 1983, št. 9 (249), str. 1-15.

P. B. Terentyev.


Kemijska enciklopedija. - M .: Sovjetska enciklopedija. Ed. I. L. Knunyants. 1988.