4-Dimetilaminobenzaldehid

(n-dimetilaminobenzaldehid) (CH 3 ) 2 NC 6 H 4 CHO, Mol. 149, 19; svetlo rumeni kristali; tal. 74-75 ° C, b. 176-177 ° C / 17 mm Hg. Art. ; d 4 99, 9 1, 0254; n D 99, 9 1, 6235; m 18, 68. 10 - 30 Cl. m (18 ° C); sol. v org. p-pospeševalnik, ki je slabo - v vodi. Ima chem. sv-ti, značilen za aldehidov in aminov. C NH 2 OH oblika oksim (t. Tal. 144 ° C), pri čemer C 6 H 5 NHNH 2 fenilhidrazon (tal. 148 ° C), s c-tam soli (npr. hidroklorid, tal. 107-109 ° C). Pri normalnem tlaku destilirajte z destilatom. na dimetilanilin in formaldehid. Pod delovanjem alkoholne raztopine NaOH pri 30 ° C jo pretvorimo v zmes 4-dimetilaminobenzil alkohola in 4-dimetilaminobenzojske kisline; z obremenitvijo. s Sn v sol-tistim 4, 4 '- bis - (dimetilamino) - trans -stilbene


kondenzirali s primarnimi amini, da se tvori Schiffova baza, npr. P-vanje D. anilina pri 90-100 ° C, da smo dobili 4-dimetilaminobenzaldegidanil (CH 3 ) 2 NC 6 H 4 CH = NC 6 H 5 . Ko medsebojno. z N, N-dimetilanilinom (cat-HCl), nastane leuko baza kristalnega barvila. vijolična (glej barve za arilmetane ). V industriji AD dobimo s kondenzacijo N, N-dimetilanilina s formaldehidom in p-nitrozo-N, N-dimetilanilinom s slednjim. cepitev Schiffove baze, ki jo v prisotnosti tvori formaldehid. CH 3 COOH. Pripravljalna sinteza: formilacija N, N-dimetilanilina z DMF v prisotnostiPOCL 3 (donos 80%). Uporabljeno D. pri proizvodnji styryl, triarylmethane, itd barvil; kako specifičen. reagent za jedra indola triptofana (rdeče srednje H 2 SO 4 ) za pirole (vijolična barva) in mnogi drugi. alkaloidi; za fotometrijo, določanje primarnega aromatskega. amini, s katerimi v kislem mediju tvori azometinske baze; kot reagent na preparate sulfanilamida. Lit ... Fizer L., Fizer M., Reagenti za organsko sintezo, trans. z angleščino. , Moskva, 1970. 999. N. Artamonov. Kemijska enciklopedija. - M .: Sovjetska enciklopedija. Ed. I. L. Knunyants. 1988.