ABRAMOVA REAKCIJA

Hydroxyalkylation org. hidrofosforne spojine. (vključno s tiohidro- in iminodifosforil) aldehidi in ketoni v prisotnosti. baze (npr alkokside ali amini.) ali a-t

, kjer so X, Y, običajno R "O, R", R " 2 N, H, OH; R in R" - op. radikali; R'-op. radikal ali N.

A. str. izvaja nukleoforski mehanizem. pristop. Pri uporabi fosfinnega c-t se postopek nadaljuje avtokatalitično. Enostavnost pretoka p-iona je določena z elektrofilnostjo karbonilne spojine. ; ex. , Kloral močno reagira z dialkilfosfite in samosegrevanjem, aldehidi in ketoni, ki vsebujejo položaj ne

na karbonilno skupino, ki odvzema elektrone substituenti, počasi. Pri segrevanju v prisotnosti. do-t produktov p-jenja pogosto propadejo do prvotnega vnosa in v prisotnosti. baze (B) opravijo intramolekularno izomerizacijo:

Pomembna sprememba A. str. -interaction. aldehidi in ketoni s sililnimi fosfiti ali sililfosfoniti:

Povezano A. str. postopek poleg aldehidi in ketoni, fosfor ali fosfinsko do vas, zaradi česar je

hydroxyphosphonic,

fosfonske ali

na fosfin-tam.

A. str. na primer v industriji. za sintezo klorofov iz dimetilfosfita in klorala.

P-tion so leta 1947 odkrili AE Arbuzov in M. Azonovsky z uporabo primera medsebojnega sodelovanja. dietil acetofosfonat z Na dietilfosfitom, je bil pozneje podrobneje preučen z B.S. Abramov.

Lit. : B. Abramov, v knjigi. : Kemija in uporaba organofosfornih spojin, M., 1957, str. 218-22; Pudovik A. N. [in drugi], v knjigi. : Reakcija in metode za preučevanje organskih spojin, knjiga. 19, M., 1968, str. 45-59; ThiemJ. [u. a.], "Chemische Berichte", 1977, Bd 110, št. 9, S. 3190-3200; Wroblewski A., Konieczko W, Monatshefte fur Chemie, 1984, Bd 115, št. 6/7, S. 785-91. E. E. Nifaptyev.

Kemijska enciklopedija. - M .: Sovjetska enciklopedija. Ed. I. L. Knunyants. 1988.