ŠTevilčnost

Obilje glej. Bogastvo, bogato.

Biblijska enciklopedija Brockhausa. F. Rinecker, G. Mayer. 1994.