Brezno

1) B. V podaljšku (hebrejščina Tehom) označuje globin morja (Gen 1: 2; posla 28: 14; 38: 16 Ps 106: 26) . Po prepričanj Izraela, B. - je tudi prostor pod zemljo, od katerih je dvignil ključe in vnesli v vodi (Gen 7: 11; 8: 2; Pregovori 8: 28) .
2) cm. Avaddon.
3) V Razkriti B. označuje bivališče ruševin. Moč (Rev. 9 :. 1ff; 11: 7) , in ječa, v-Roe bo sklenjen za tisoč let, glej. Satan (Rev. 20: 1-3) .

Biblijska enciklopedija Brockhausa. F. Rinecker, G. Mayer. 1994.