Akub

Akub (Akub) (morda, "shranjene", "zaščitena", od se isti soglasniki so, in hebrejska beseda, ki pomeni "pete" in "prevara"): .. > 1)
levit vodja ene od družin vratarji templja (1 Chron 9: 17; 2 Rzd: 42; Ney 7: 45; 12: 25) ; 2)
rodonach. družina Nethinimov (sužnji templja), ki so se vrnili iz Vavila. ujetništvo (Ez 2: 45) ; 3)
eden levitov, ki je prebral in razlagal zakon (999) (Ne 8: 7) ; 4) sin Elioenaija o rasni Judeji. kralji
(1 Chron 3:24) . Biblijska enciklopedija Brockhausa. F. Rinecker, G. Mayer. 1994.