Izbira Urednika

ACETATI

(iz latinskega acetam-kisega), soli in estrov ocetne kisline. Za etere glej npr. , butil acetat, vinil acetat, cetilacetat, etil acetat.

Kemijska enciklopedija. - M .: Sovjetska enciklopedija. Ed. I. L. Knunyants. 1988.