Dolgotrajno

Dolgotrajno trpljenje Potrpljenje, pacient.

Biblijska enciklopedija Brockhausa. F. Rinecker, G. Mayer. 1994.