Loschmidtovo število

(številka Loschmidt), število delcev (atomi, molekule, ioni) na 1 cm 3 idealnega plina pri normalnih pogojih (1, 01. 10 5 Pa , 0 ° C). Nosi oznako L in L = A / V m = 2, 68675. 10 19 cm - 3 , kjer A - Avogadrova konstanta, V T -> volumen 1 mol idealnega plina pod normalnimi pogoji, enaka 22,413 cm 3 (glej Avogadrovo pravo ). Imenovan po I. Loschmidtu. Kemijska enciklopedija. - M .: Sovjetska enciklopedija. Ed. I. L. Knunyants. 1988.