Izguba REAKCIJA

(Izguba preureditev Izguba delitev) pretvorimo hidroksamska K-m ali izocianate acilne derivate s tovorom . v prisotnosti. dehidracijo sredstva ali brez


Kot splošno dehidracijsko sredstvo uporabimo R 2 R 5 , SOCl 2 , (CH 3 CO) 2 o, polifosforjevo in do drugega. v primeru derivatov acilnih p-vanje izvedemo v prisotnosti. razloge. Izhodi izocianatov ali produktov njihovih nadaljnjih transformatorjev. (na primer amini v primeru hidrolize) 60-80%. Prisotnost elektronov donirajočih substituentov v radikalu R pospešuje L. str. , ima prisotnost teh istih substituentov v R 'nasprotni učinek. V primeru optično aktivnih spojin. stereokimi. konfiguracija je shranjena. Še posebej enostavno L. str. Podvržemo O-sulfonilirane in O-fosforilirane hidroksamske kisline. L. r. z mehanizmom podobno drugim anionotropnym prerazporeditve (Hoffmann, Beckmann, Curtiusova Schmidt) .; Prekinitev povezave N-O skupaj s hkratno migracijo radikalom R. "amid modifikacija» L. r. - Priprava aminov (dobimo do 80%) s segrevanjem hidroksamata c-t, npr. :


L. str. - Postopek priprave sinteze aminov, uretanov, diizocianatov, sečnine, itd L. r .. funkcionalno substituiran hidroksamska K-m dobimo zlasti občutljivi na tam-polipeptidov (npr., politriptofan) in predstavlja Biochem. zanimanje heterocikel.sistemi, ki vsebujejo N-hidroksiuracilni obroč. Odkritje je leta 1872 odprl V. Lossen. Lit. : Splošna organska kemija, trans. z angleščino. , vol. 4. M., 1983. str. 507-08; Bauer L., Exner O., Angew Chem., 1974, v. 13, št. 6, str. 376-82; Harger, M. J. P. P., J. Chem Soc, Perkin Trans., I, 1983, št. II, str. 2699-2704. K. V.Vatsuro.

Kemijska enciklopedija. - M .: Sovjetska enciklopedija. Ed. I. L. Knunyants. 1988.