Lutidinska

(dimetilpiridini), pravijo. m. 107, 15; impotenten. tekočina (glej tabelo) z vonjem piridina; dobra topnost. v vodi in org. p-rek. Oblikujemo soli z močnimi kationi, kvaternarnimi derivati ​​z alkil halidi, kompleksi z kationom Lewis.


Obnovljeni z vodikom v prisotnosti. katalizatorji ali pod vplivom Na v alkoholu v dimetilpiperidine (lupetidine). Močni oksidanti obrnejo najprej metilpiridinmonokarbonovye do vas, potem piridindikarboksilna do vas; pod delovanjem SeO 2 in pod pogoji kontrolirane oksidacije pare-faze. v aldehidih. Globlje oksidira piridinski obroč z režo, in tvorijo soli oksalne kisline in ocetne k-m. L. (razen 3, 5-L.) Reagirajo z aldehidi, nitrozo spojine in drugimi reagenti. Z močnimi bazami (NaNH 2 v tekočem NH 3 pri 40 ° C; C 6 H 5 Li v etru pri 36 ° C C 6 H 5 MgBr v THF pri 120 a C) obliko metilnih skupin, C-kovinske spojine, v razmerju do zlahka interakcije. z elektrofili (alkil halidi, karbonilne spojine, CO 2 itd.). V razmerah radikalnega bromiranja je bil N-bromosukcinimid pretvorjen. v bromometilnih derivatih.


L. izoliran iz kam. -Ti. smolo ali gorljivi skrilavec v mešanici s piridinskimi bazami s slednjim. popravek mešanice; kjer je b-pikolinska tvorjen (tj. segrejemo. 136-146 ° C, vsebuje 2, 6-a.) in lutidinovaya (t. bal. 157-159 ° C, vsebuje Ch.arr. 2, 5 in 2, 4-L.) Frakcije. Pure L. je običajno izoliran kot kompleks s sečnino (2, 6-L) ali hidrokloridi. LL se oblikujejo, ko se določene alkaloide razgrajujejo v hudih pogojih (protovertrin, nanodin, itd.), Piroliza pril. izdelki (les, bombaž itd.). Synthesize L. medsebojno. NH 3 z aldehidi, ketoni (p-vanje Chichibabina), acetilena in 2, 6-A. - tudi iz NH 3 , acetoacetskega etra in CH 2 O (Ganca). 2, 6-L. - surovine v proizvodnji zdravila. zdravila (npr., parmidina, dimekolina) t-akceptor za dehidrohalogeniranjem procesov in pripravo ortoestri (kjer je dejansko AGCO 3 ). Lit. : Feather L., Fizer M., Reagenti za organsko sintezo, trans. z angleščino. , vol 2, M., 1970; Rusyanova ND, Kogan BE, Kosareva MA, "Kemija heterocikličnih spojin", 1976, št.12, str. 1587-1600; Yakhontov LN, Karpman Ya. S, ibid., 1981, br. 4, str. 435-47; Piridini in njegovi derivati, ed. E. KlingsberR, pt I, N.Y.-L, 1960. L. N. Yakhontov.


Kemijska enciklopedija. - M .: Sovjetska enciklopedija. Ed. I. L. Knunyants. 1988.