Loving

Zaskrbljenost Preklinjanje, bludnica, bludnica.

Biblijska enciklopedija Brockhausa. F. Rinecker, G. Mayer. 1994.