Luhit

Luhit, naselje v Moab se nahaja v gorah (Isa 15: 5; Jer 48: 5) . Acc. Onomastikonu (seznam geografskih imen) Eusebius iz Cezareje, se nahaja med Areopole (Er-Rabbah) v Moabu in Sigorom. Musil (Arabia Petraea, I, 75) meni, da je to Khirbet-Fas, kar je pribl. v 20 km jugozahodu. El-Keraka (knjižnica Kir-Khareshet) ali Khirbet-Medint-er-Ras, pribl. v 4 km vzhodno. Khirbet-Fas.

Biblijska enciklopedija Brockhausa. F. Rinecker, G. Mayer. 1994.