Sla

P. pomeni prizadevanje živali za parjenje (Jer 2: 23, naslednje) , ampak se tudi prenese na človeško sfero. življenja in nato služi za pogon ekspresijo neobvladljive idolatries (ex 57: 5; Ez 23: 20) . V NT pod PA razume nebrzdano spolne želje in poželenje (Kol 3: 5; 1 Tes 4: 5) . glej Desire, poželenje Privlačnost, želja, želja, poželenje.

Biblijska enciklopedija Brockhausa. F. Rinecker, G. Mayer. 1994.