MAK FADENA Stephens REAKCIJA

pripravo karboksilnih aldehidov do razgradnje m-arilsulfonilgidrazidov


arilsulfonilgidrazidov razgradnja poteka v etilen glikolu pri 150-165 ° C več. min v prisotnosti. 4-6 ekvivalenti K 2 SB 3 ali Na 2 CO 3 . Aldehide izolirajte z ekstrakcijo s paro ali destilacijo. Metoda se uporablja gl. arr. za pridobivanje aromatskih. aldehidi, ki ne vsebujejo orto- in par -predstavitveni elektronegativ. izmenjujejo. Zadovoljive rezultate smo dobili tudi pri sintezi heterocikla. aldehidi število piridin, kinolin, izokinolin, pirimidin, imidazol, tiazol in benzotiofena (dobitki 13-70%). Obstaja le omejeno število primerov uporabe p-tion za sintezo alifatskega. in aliciklični. aldehidi. P-tion teče skozi tvorbo intermediata. izdelek RCON = NH, slednji. razgradnja katere vodi k aldehidom. Stranski postopki - p-vanje Cannizzaro in izobraževanje 1, 2-diacylhydrazines


P-vanje odprto J. Mc Fadenom in T. Stevens 1936 Lit .. : Mozettig E., v knjigi. : Organske reakcije, trans. z angleščino. , sb. 8, M., 1956, str. 288-332; Sprecher M., Feldkimel M., Wilchck M., J. Org Chem., 1961. v. 26, str. 3664-66. H. E. Nifanatiev.


Kemijska enciklopedija. - M .: Sovjetska enciklopedija. Ed. I. L. Knunyants. 1988.