Mattenai

Mattenai (Hebrew "podaril")
1) duhovnik družine Joiarib v dneh velikega duhovnika Joiakim. (Ne 12: 19) ;
2) je ime dveh Izraelcev pospravi žene, pogan (Ezra 10: 33, 37) .

Biblijska enciklopedija Brockhausa. F. Rinecker, G. Mayer. 1994.