Duh zastrupitev

Duh zastrupitve - duh obupa in napak, ki ga je Gospod poslal v Egipt, njegove plemiče in modrece (je 19: 11-14) . Z DO lahko primerjajo tudi zlobni duh od Gospoda, da-ing mučile Savel (1 Samuel 16: 14-16; 18: 10; 19: 9) , false duh, vpisana v vseh prerokov Ahabovih (3Tsar 22: 19-23) , in duh spanca, da-ing Gospoda je prinesel na njegovih neverni ljudje (Izaija 29: 10; Rimljanom 11: 8) . Biblijska enciklopedija Brockhausa. F. Rinecker, G. Mayer. 1994.